پروژه مجتمع مسکونی سعادت واقع در قیطریه

کارفرما : جناب آقای خانجانخانی

شروع ساخت : ۱۳۹۲

سه طبقه زیرزمین

۷ طبقه روی همکف ، جمعا ۴۲ واحد

Related Projects