مهندس ادموند زرگریان

برجهای تجاری مسکونی دریاچه

نام پروژه : برجهای تجاری مسکونی دریاچه
محل پروژه : دریاچه چیتگر
مساحت : ۱۰۰ هزار متر مربع
کارفرما : تعاونی مسکن ارتش
Related Projects