طراحی نمای بیرونی

طراحی نمای داخلی

مجموعه رستورانهای مدرن و سنتی نگارستان کیش

محل پروژه : جزیره زیبای کیش

کارفرما : جناب آقای سلجوقی

مشخصات پروژه : دارای سه رستوران سر پوشیده در طقات زیرزمین – همکف و اول با امکان ایجاد تنوع در هر رستوران ، اعم از سنتی ، مدرن ، فست فود .که این مهم با طراحی فضاهای ارتباطی مستقل امکان تحقق دارد.

همچنین دارای یک رستوران در بام بصورت باغ بام میباشد که در فصل پاییز و زمستان امکان استفاده از آن خواهد بود.

شروع عملیات اجرایی : بهار ۱۳۹۴