پروژه مجتمع تجاری – اداری ، آفریقا

محل پروژه : تقاطع خیابان افریقا و بلوار میرداماد

کارفرما : بخش خصوصی

مشخصات پروژه : ۱۲ باب تجاری . میانگین متراژ هر باب تجاری ۵۰ متر مربع. در دو طبقه همکف و اول.
طبقات اول الی سوم دارای ۱۲ واحد اداری با تمام امکانات .

Related Projects