پروژه تهیه نقشه های اجرایی کامل و نظارت عالیه ، عمارت اقامتی و بیت اداری شیخ العرب

همکاری بین المللی با شرکت مهندسین مشاور ذروه الهندسه

محل پروژه : شهر اربیل عراق  –  مساحت زمین : ۷۰۰۰ متر مربع  –  متراژ بنای مفید: ۳۲۰۰ متز مربع

نقشه های تهیه شده از پروژه بین المللی اربیل عراق

Most Recent Projects